•  

  •  

  •  

Regulamin

REGULAMIN

§1

[Postanowienia ogólne]

1.        Sklep internetowy, działający pod adresem http://solidni.net – zwany dalej Sklepem - prowadzony jest przez firmę P.H.U. „MARPOL” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Majakowskiego 38, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej.

2.        Oferta Sklepu obowiązuję wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.        Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz wolne od zewnętrznych wad fizycznych.

4.        Sklep zastrzega sobie prawo sprzedaży produktów rozpakowanych, tzw. końcówek serii – wyraźnie oznaczonych jako „Wyprzedaż”.

5.       Zamieszczone na stronach Sklepu ceny stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie mogą być uznane za ofertę w rozumieniu art. 65 Kodeksu Cywilnego. Przedstawione produkty nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

7.        Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8.        Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

§2

[Zasady składania zamówień]

1.        Stroną składająca zamówienia w Sklepie – zwaną dalej Zamawiającym - może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

2.        Przez złożenie zamówienia  należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepu.

3.        Przyjęcie przez Sklep złożonego zamówienia jest potwierdzane przez obsługę Sklepu drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w formularzu.

4.        Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia lub je wycofać wyłącznie do momentu potwierdzenia przez obsługę Sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji.

5.        Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionego formularza zamówienia.

§3

[Realizacja zamówień oraz warunki dostawy towarów]

1.        Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem, Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia oraz podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji, tj. częściowej jego realizacji, wydłużeniu czasu oczekiwania lub anulowaniu w części lub całości zamówienia.

2.        Czas realizacji zamówienia jest każdorazowo podawany Zamawiającemu przy składaniu zamówienia.

3.        Zamówione produkty dostarczane są transportem własnym Właściciela lub przesyłką kurierską na adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu, jako adres dostawy. Na życzenie Zamawiającego oraz na jego koszt możliwe są również inne formy dostawy.

4.    Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką kurierską towarów są określone w regulaminach firmy kurierskiej.

5.        Sposób i forma dostawy oraz sposób zapłaty są indywidualnie uzgadniane z klientem droga telefoniczną lub elektroniczną.

6.        Sklep wystawia dowód zakupu pod postacią paragonu lub faktury VAT zgodnie z danymi podanymi przez Zamawiającego w formularzu.

7.        Odbierając przesyłkę Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

§4

[Płatność]

1.        Zamawiający dokonuje płatności za zakupiony towar przelewem bankowym w formie przedpłaty, po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.        Warunkiem wysłania zamówionego towaru jest zaksięgowanie przelewu na rachunku Sklepu.

§5

[Gwarancja i reklamacje]

1.        Właściciel sklepu nie udziela własnej gwarancji na sprzedawane towary.

2.        Każdy produkt zakupiony w Sklepie objęty jest gwarancją producenta.

3.        Szczegółowe warunki gwarancji udzielanej na właściwe produkty określone są w odrębnych przepisach producentów.

§6

[Zwrot towaru]

1.        Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Zamawiający będący osoba fizyczną, nie nabywającą towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia wydania towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie.

2.        Towar powinien zostać zwrócony w stanie w jakim został zakupiony, tj. w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją i akcesoriami.

3.        Koszty przesyłki towaru do firmy „MARPOL” ponosi Zamawiający. Jest on ponadto zobowiązany dołączyć do przesyłki oryginał dokumentu zakupu w przypadku paragonu lub kserokopie w przypadku faktury VAT oraz podać dokładne dane wraz z numerem rachunku, na który maja być zwrócone pieniądze.

4.        Pieniądze zostaną zwrócone w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Wpłata dokonywana jest na konto bankowe podane w formularzu zwrotu.

§7

[Ochrona danych osobowych]

1.        Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażaniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez „MARPOL”, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2.        Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.         Zamawiający ma prawo do weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o usunięcie jego danych osobowych w każdej chwili.

§8

[Postanowienia końcowe]

1.        Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

2.        Wszystkie wymienione produkty i nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

4.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.

5.        Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa.

6. Postanowienia Regulaminu stanowią jedynie wzorzec, a jego kolejne punkty ulegają zmianie na skutek indywidualnych uzgodnień postanowień z konsumentami

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe