•  

  •  

  •  

Czas realizacji zamówień

1.   Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są dostępne z terminem realizacji od 2 (dwóch) dni do 60 (sześćdziesięciu) dni - w przypadku drzwi robionych na specjalne zamówienie lub nie będących aktualnie na stanie magazynowym. Szczegółowy termin realizacji usługi jest ustalany przez strony umowy po złożeniu zamówienia  (telefonicznie, bądź mailowo).
2.    W przypadku braku w Magazynie wybranego przez Klienta Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z  przyczyn niezależnych od Firmy, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Firmy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.  Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia przekazania ww. informacji.  
3.    W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Klientowi:
(a)    anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
(b)    anulowanie zamówienia w części,  której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); albo
(c)    podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta realizacja składających się na zamówienie Produktów zostanie dokonana w kilku odrębnych etapach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka części).
4.  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi:
(a) płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
(b) przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe